Gdy śmierć nastąpiła w domu

Śmierć przychodzi niespodziewanie i zawsze jest w złym momencie. To sprawia, że nie zawsze jesteśmy na nią przygotowani. Z nasz pomocą i wsparciem oraz poradnikiem można zachować większy spokój, my zajmiemy się resztą. Oto wskazówki odnośnie procedury.

1. Niezbędne jest uzyskanie karty zgonu – wystawia ją lekarz w sytuacji, kiedy zgon nastąpił w domu.
- jeżeli nastąpi to w ciągu dnia, może zrobić to lekarz rodzinny,
- w sytuacji śmierci w nocy w weekend lub święto należy wezwać lekarza pogotowia korzystając z numeru 112. (Nocna Opieka Lekarska).
Karta zgonu jest niezbędna, jeżeli chcemy przetransportować ciało i umieścić je w chłodni.

2. Posiadając kartę zgonu można wezwać zakład pogrzebowy. Ten dokona przewiezienia ciała zmarłego do chłodni. Dla naszych klientów, przygotowaliśmy całodobowy numer telefonu 609 765 499. Nasz pracownik poinformuje o dalszej procedurze i przystąpimy do realizacji naszych usług w najkrótszym czasie.

3. W zakładzie pogrzebowym konieczne będzie przedstawienie dokumentów takich jak:
- akt zgonu/karta zgonu,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- legitymacja emeryta/rencisty,
- zaświadczenie z zakładu pracy (dotyczy Osób Zmarłych, które były czynne zawodowo),
- dowód osoby organizującej pogrzeb.

4. Posiadając powyższe dokumenty, można przystąpić do dalszych czynności, takich jak:
- wyznaczenia daty pogrzebu lub kremacji,
- wyboru miejsca pochówku (cmentarza),
- decyzji odnośnie trumny lub urny,
- wybór obrządku religijnego, ewentualnie szczegółów dla pogrzebu świeckiego,
- wyboru innych elementów związanych z akcesoriami lub usługami mającymi stać się częścią pogrzebu.

W razie pytań i niejasności zachęcamy do kontaktu. Nasi wykwalifikowani pracownicy zapewniają doradztwo i pełen profesjonalizm.

Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, hospicjum, domu opieki

Kartę zgonu wystawia w takiej sytuacji najczęściej lekarz prowadzący. W innych przypadkach może ona zostać wydana przez:
- lekarza stwierdzającego zgon, lub z działu statystycznego.
Najczęściej większość niezbędnych dokumentów przygotuje dana placówka. Z tymi dokumentami należy udać się do zakładu pogrzebowego, w którym można uzgodnić najważniejsze szczegóły związane z samym odbiorem ciała i uroczystościami pogrzebowymi w wybranym obrządku.

Gdy śmierć nastąpiła poza granicą kraju

W przypadku, kiedy najbliższa osoba zmarła poza granicami kraju najlepiej skontaktować się z naszym zakładem, który posiada w swojej ofercie również możliwość transportu międzynarodowego zwłok. Posiadamy duże doświadczenie w tej tematyce i sprawnie realizujemy kwestie formalne i praktyczne. Pomagamy jednocześnie w realizacji i wyrobienia niezbędnych dokumentów.

Karta zgonu

Jest to dokument wydawany bliskim osobom w jednym egzemplarzu. Z racji jego roli w kolejnych postępowaniach, warto by został on skserowany. Jest on niezbędny by w uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego uzyskać akt zgonu. Jednocześnie jest istotny w przypadku ubiegania się o odszkodowanie.